VOORBEELDEN > new business creëren

new business

Een innovatief bedrijf in het personaliseren van goederen zag de dreiging van een strategische partner die overwoog dat zelf te gaan doen. Kern van de zaak: hoe overtuigen we de partner om gezamenlijk onze krachten te benutten? In een aantal gesprekken worden de opties in kaart gebracht en de strategie gekozen. Strategie en opzet voor een Joint Venture worden allebei op een pagina gepresenteerd. => Exclusieve samenwerkingsovereenkomst getekend.