VOORBEELDEN > procesverbetering

voordelen centrale data

Om de ICT complexiteit en daarmee de kosten beheersbaar te houden is een rol verandering van ICT gewenst.
Van puur ondersteunend naar gesprekspartner. Daarbij hoort ook een nieuwe manier van werken. Dienstverlening
met een gestandaardiseerd pakket en een op toegevoegde waarde gebaseerd beoordelingsproces van de klantvraag en onderliggende behoefte. Visual Strategy helpt de kloof tussen ICT en de Business te dichten.