VOORBEELDEN > veranderproces ondersteunen

procesverandering

Het onderwijs is volop in beweging. Hogeschool Rotterdam wil DE onderwijsinstelling in de regio zijn en blijven.
Efficiëntie, effectiviteit en klantgerichtheid spelen daarbij een belangrijke rol. Gereorganiseerde divisies kunnen een
overzicht van de waarden, doelen, drijfveren en rollen goed gebruiken om het klantvriendelijke gedrag en het nieuwe hospitality concept in de praktijk te brengen.